Sunday, July 22, 2012

Masalah Barang

Sudah barang tentu mereka datang untuk tertawa
Barangkali itu untuk saya
Barangkali juga untuk sesama mereka

Namun dari sekian kali saya sembarang membuat turus
Kebanyakan memang untuk saya urus

No comments: