Sunday, July 22, 2012

Perkara Baru-Lama

Kadang-kadang saya bingung bagaimana caranya untuk bisa menulis seperti dulu lagi. Jika meninjau tulisan-tulisan saya dulu, mengapa rasanya saya yang sekarang sudah jauh-jauh-jauh berubah. Susah rasanya untuk memudahkan. Gampang rasanya untuk menyulitkan.

Masalah Barang

Sudah barang tentu mereka datang untuk tertawa
Barangkali itu untuk saya
Barangkali juga untuk sesama mereka

Namun dari sekian kali saya sembarang membuat turus
Kebanyakan memang untuk saya urus